Premium Joomla Template by HostMonster Reviews

Znanstveni simpozij „E-cardiology: state of the art“

Kategorija: Novosti
Objavljeno: četvrtak, 03 Novembar 2016
Autor Administrator

Znanstveni simpozij „E-cardiology: state of the art“ 
Zagreb, 4. 11. 2016.

Kao sastavni dio 11. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva održat će se Znanstveni simpozij „E-cardiology: state of the art“ kojeg zajednički organiziraju Radne skupine za e-kardiologiju Europskog kardiološkog društva, Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine i Hrvatskog kardiološkog društva. 

Termin simpozija: 4. studenoga 2016. od 13:30 do 15:15 sati
Mjesto simpozija: Dvorana Maksimir, Hotel Westin, Zagreb

Pozivnica: download

Plakat: download

Izvještaj o zajedničkom simpoziju e-Kardiologija UKBiH/HKD

Kategorija: Novosti
Objavljeno: ponedjeljak, 06 Juni 2016
Autor Administrator

Na 7. Međunarodnom kongresu kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, koji je održan u Mostaru od 26. do 28.5.2016. godine u organizaciji Udruženja Kardiologa u BiH (UKuBiH) članovi  radne grupe za e-Kardiologiju UKuBiH iskazali su svoju aktivnost.

Naime, tokom pomenutog kongresa održan je zajednički simpozij na temu e-Kardiologija: Izvrsnost u nauci, UKuBiH i Hrvatskog Kardiološkog Društva (HKD), tj. radnih grupa za e-Kardiologiju pomenutih udruženja. Zajednički simpozij je održan drugog dana kongresa, u petak, 27.5.2016. godine od 14 do 15:30 minuta. Program simpozija možete preuzeti ovdje. U programu simpozija pored naslova i imena autora predavanja, možete pregledati i apstrakte svih predavanja.

Vijest o održanom zajedničkom simpoziju, tokom 7. Međunarodnog kongresa kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, pod naslovom e-Kardiologija: Izvrsnost u nauci možete pogledati na web stranici Hrvatskog kardiološkog društva na slijedećem linku: 

http://ekardiologija.kardio.hr/en/component/content/article/3-novosti/35-sudjelovanje-na-7th-international-congress-of-association-of-cardiologists-and-angiologists-of-bosnia-and-herzegovina.html

Sesija e-kardiologija u Tuzli

Kategorija: Novosti
Objavljeno: srijeda, 01 Juli 2015
Autor Administrator

2. Međunarodni sajam medicine - inovacije i trendovi u modernoj medicini

Tokom 2. Međunarodnog sajma medicine REMEDIUM 2015, koji je održan od 6-8.5.2015 godine u hotelu Tuzla u Tuzli, a čiji je moto inovacije i trendovi u modernoj medicini, održan je simpozij pod nazivom „Interna medicina u porodičnoj medicini“. Uvodno predavanje na temu: „Razumijemo li paradigmu personalizirane medicine“ na simpoziju je održao svjetski poznati stručnjak Krešimir Pavelić (HR) iz oblati personalizirane medicine. Simpozij je sačinjen iz skoro svih oblasti interne medicine sa međunarodnim i domaćim predavačima: digestivna hirurgija i gastroenterologija, reumatologija, onkologija i hematologija, endokrinologija, kardiologija, uz slobodne teme i studentsku sesiju. Sesija e-Kardiologija je bila vrlo interesantna, sačinjena od kolega iz Hrvatske, Turske i članova radne grupe za e-Kardiologiju UKBiH: Goran Krstačić (HR), predsjednik radne grupe za e-Kardiologiju u ESC i HKD sa naslovnom temom: „Evropsko udruženje kardiologa i e-Kardiologija- sadašnjost i budućnost“, Mario Ivanuša (HR), član radne grupe za e-Kardiologiju u ESC i potpredsjednik radne grupe za e-Kardiologiju HKD sa naslovnom temom: „mobilno zdravlje i e-Kardiologija“, Kani Gemiçi (TR), internventni kardiolog u grupaciji Memorial bolnica sa naslovnom temom: „Ablacija i ugradnja ICD-a- paradigma u 2015?“ , Elnur Smajić (BiH), predsjednik radne grupe za e-Kardiologiju u UKBiH sa naslovnom temom: „Da li je stvarno potreban kompjuterski modeling u aortnoj disekciji?“, Nihad Mešanović (BiH), potpredsjednik radne grupe za e-Kardiologiju u UKBiH sa naslovnom temom: „Pregled kompjuterski potpomognutom detekcijom segmentacijskih algoritama u kardiologiji“ i Meldijana Omerbegović (BiH), član radne grupe za e-Kardiologiju u UKBiH sa naslovnom temom: „Varijabilnost srčanog ritma kao dimenzija zdravlja i bolesti“. Više na www.remedium.ba

Prva konferencija medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini (CMBEBiH 2015)

Kategorija: Novosti
Objavljeno: srijeda, 22 April 2015
Autor Administrator

Prva konferencija medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini (CMBEBiH 2015)

U martu mjesecu ove godine, tačnije od 13. -15. marta, 2015. na Internacionalnom Burch Univerzitetu (IBU) u Sarajevu je održana prva konferencija medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini (CMBEBiH 2015), u organizaciji društva za biološki i medicinski inžinjering u Bosni i Hercegovini. CMBEBiH 2015 je bila međunarodnog karaktera sa generalnom porukom "Proširite svoje horizonte kroz biomedicinski inžinjering". Cilj konferencije je bio da se fokusira na polja medicinskog i biološkog inžinjeringa: biomedicinska obrada signala, snimanje i obrada slika, zdravstvena informatika, e-zdravstvo i telemedicina, biosenzori i bioinstrumentarij, biomaterijal, biomehanika, robotika i minimalno invazivne operacije, inžinjering kardiovaskularnog, respiratornog i endokrinog sistema, molekularni, celularni i inžinjering tkiva, klinički inžinjering i procjene zdravstvene tehnologije, te biomedicinska inžinjerska obrazovanja. Konferencija je poslužila kao forum za istraživače iz akademske zajednice, medicinskih i bioloških institucija i industrije.

Članovi radne grupe za e-kardiologiju Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini (UKuBiH) su aktivno učestvovali sa predavanjima:

Meldijana Omerbegović u plenarnoj sesiji VI- INŽINJERING KARDIOVASKULARNOG, RESPIRATORNOG, ENDOKRINOG SISTEMA sa naslovnom temom“Heart rate variability in assessment of autonomic nervous system function in preoperative period”,

Nihad Mešanović u plenarnoj sesiji II- BIOMEDICINSKE SLIKE I OBRADA SLIKE sa naslovnom temom“Three Dimensional Airway Tree Segmentation from Computed Tomography Lung Images”,

Elnur Smajić u plenarnoj sesiji X- BIOINFORMATIKA, E-ZDRAVLJE I TELEMEDICINA II sa naslovnom temom “Overview for computer aided detection of aortic diseases”.

ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ RADNIH SKUPINA ZA E-KARDIOLOGIJU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOGA DRUŠTVA I UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH _

Kategorija: Novosti
Objavljeno: petak, 07 Novembar 2014
Autor Administrator

U sklopu 10. KONGRESA HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA, od 06-09.11.2014, održat će se i ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ RADNIH SKUPINA ZA E-KARDIOLOGIJU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOGA DRUŠTVA I UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH, sa sljedećim predavanjima (07.11.2014):

17:30 - 18:45

ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ RADNIH SKUPINA ZA E-KARDIOLOGIJU HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOGA DRUŠTVA I UDRUŽENJA KARDIOLOGA BIH _

JOINT SYMPOSIUM OF E-CARDIOLOGY WORKING GROUPS OF THE CROATIAN CARDIAC SOCIETY AND ASSOCIATION OF CARDIOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Predsjedatelji _ Chairmen G. Krstačić /Zagreb, HR/, E. Smajić /Tuzla, BiH/

17:30 - 17:45

ELEKTROKARDIOGRAM – OD ŽIČANOG GALVANOMETRA DO FRAKTALA_

ELECTROCARDIOGRAM – FROM STRING GALVANOMETER TO FRACTAL ANALYSIS

M. Bergovec /Zagreb, HR/

17:45 - 18:00

RAČUNALNO POTPOMOGNUTO DIJAGNOSTICIRANJE U BOLESTIMA AORTE _

COMPUTER AIDED DETECTION OF AORTIC DISEASES

E. Smajić /Tuzla, BiH/

18:00 - 18:15

TEORIJA KAOSA I TEORIJA STRUNE U KARDIOLOGIJI _

THE CHAOS THEORY AND STRING THEORY IN CARDIOLOGY

G. Krstačić /Zagreb, HR/

18:15 - 18:30

MOBILNE TEHNOLOGIJE I KARDIOLOGIJA _ MOBILE TECHNOLOGIES AND CARDIOLOGY

M. Ivanuša /Zagreb, HR/

CRO-e-Cardiology 2014

Kategorija: Novosti
Objavljeno: ponedjeljak, 30 Decembar 2013
Autor Administrator

Jednodnevni međunarodni znanstveni simpozij CRO-e-CARDIOLOGY 2014 u organizaciji Radne skupine e-Kardiologija Hrvatskoga kardiološkog društva, Radne grupe e-Kardiologija Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini i Ruskog Novog Sveučilišta iz Moskve održat će se u Hrvatskoj kući srca u Zagrebu 4. travnja 2014. godine.

 

Rok za prijavu sažetaka za sekciju e-postera je istekao.

Više informacija na: http://ekardiologija.kardio.hr/en/component/content/article/3-novosti/25-cro-e-cardiology-2014.html

 

CRO-e-Cardiology 2014 PROGRAM - Program

CRO-e-CARDIOLOGY 2014 POSTER - Poster

Zajednički sastanak e-Kardiologije Cro-B&H "Vizija budućnosti i/ili potreba sadašnjosti: IT u kardiologiji"

Kategorija: Novosti
Objavljeno: petak, 27 Decembar 2013
Autor Administrator

Zajednički sastanak e-Kardiologije Cro-B&H "Vizija budućnosti i/ili potreba sadašnjosti: IT u kardiologiji"

VI. kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine i II. kongres medicinskih sestara/tehničara Bosne i Hercegovine
Tuzla, Bosna i Hercegovina, 1. 6. 2013. god.

Na VI. kongresu kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine i II. kongres medicinskih sestara/tehničara Bosne i Hercegovine u Tuzli dana 1. 6. 2013. godine održan je zajednički sastanak Radne skupine e-kardiologija Hrvatskoga kardiološkoga društva i kolega iz Bosne i Hercegovine pod nazivom "Vizija budućnosti i/ili potreba sadašnjosti: IT u kardiologiji".

Predstavljene su teme:

  • Goran Krstačić (Zagreb, HR). Varijabilnost srčane frekvencije bazirana na teoriji kaosa i nelinearnoj dinamici.
  • Mario Ivanuša (Zagreb, HR). Komunikacijski servisi u kardiologiji.
  • Nihad Mešanović (Tuzla, BiH). Nove metode i softverske aplikacije za kompjutorski potpomognutu detekciju u kardiologiji.
  • Elnur Smajić (Tuzla, BiH). Aplikacija informacijskih tehnologija u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Sve četiri prezentacije dostupne su u video formi na youtube kardio.hr kanalu - https://www.youtube.com/user/kardiohr

Fotografije sa skupa pogledajte u fotogaleriji - http://ekardiologija.kardio.hr/fotogalerija.html 

Zvanična stranica skupa - http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/images/stories/ukc/vijesti/2013/Vjesnik_maj2013/Vjesnik_maj2013.html